Co powinien zawierać pakiet badań kontrolnych dla osób 40+?

Brandscope 

Rząd zapowiedział wprowadzenie pakietu badań dla osób po czterdziestce. Jednym z proponowanych na etapie kampanii wyborczej rozwiązań było włączenie go do świadczeń medycyny pracy. Eksperci SALTUS Ubezpieczenia sprawdzili, z których konsultacji i badań najczęściej korzystają te osoby w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych.

·        Świadczenia zamawiane przez osoby po 40. roku życia stanowią 62% wszystkich usług realizowanych w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych.

·        Wśród specjalistów, z których pomocy przede wszystkim korzystają osoby 40+ znajdują się kardiolog, okulista i ortopeda.

·        Do najczęściej wykonywanych badań obrazowych należą EKG spoczynkowe i USG jamy brzusznej.

 

Rząd zapowiedział wprowadzenie pakietu badań dla osób po czterdziestce. Jednym z proponowanych na etapie kampanii wyborczej rozwiązań było włączenie go do świadczeń medycyny pracy. Eksperci SALTUS Ubezpieczenia sprawdzili, z których konsultacji i badań najczęściej korzystają te osoby w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych.

 

Sprawdziliśmy, w jaki sposób z usług medycznych korzystają osoby pomiędzy 40. a 49. rokiem życia, 50. a 59. oraz starsze. Okazało się, że ok. 60% zamawianych usług to badania laboratoryjne i diagnostyczne. Wizyty u specjalistów to z kolei ok. 18% realizowanych świadczeń – zauważa Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

 

Dermatolog, okulista i ortopeda wśród najczęściej odwiedzanych specjalistów

Lista 5. specjalistów, z których pomocy najczęściej korzystają osoby po czterdziestce, nieznacznie różni się w zależności od grupy wiekowej. Jednak w każdym przypadku znajdują się wśród nich kardiolog, okulista i ortopeda.

 

Specjaliści, do których najczęściej chodzą osoby 40+

40-49 lat

50-59 lat

60+

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Ginekolog

Ortopeda

Ortopeda

Ortopeda

Ortopeda

Ortopeda

Ortopeda

Dermatolog

Ginekolog

Dermatolog

Endokrynolog

Kardiolog

Endokrynolog

Kardiolog

Endokrynolog

Kardiolog

Ginekolog

Urolog

Dermatolog

Okulista

Kardiolog

Okulista

Okulista

Okulista

Okulista

Otolaryngolog

Okulista

Otolaryngolog

Kardiolog

Otolaryngolog

Źródło: SALTUS Ubezpieczenia

 

Badania laboratoryjne i diagnostyczne to ok. 60% realizowanych świadczeń

Badania laboratoryjne i obrazowe stanowią ok. 60% wszystkich świadczeń, z jakich korzystają w ramach ubezpieczeń osoby po czterdziestce. W przypadku najmłodszej grupy wiekowej stanowią one odpowiednio 50 i 11% wszystkich świadczeń. U 50-latków i osób powyżej 60. roku życia podział ten wygląda podobnie – 48 i 12%.

 

Badania laboratoryjne, z jakich najczęściej korzystają osoby 40+

40-49 lat

50-59 lat

60+

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Hormon tyreotropowy - TSH

Kreatynina

Hormon tyreotropowy - TSH

Glukoza na czczo

Hormon tyreotropowy - TSH

Kreatynina

Tyroksyna wolna - fT4

Glukoza na czczo

Tyroksyna wolna - fT4

Aminotransferaza alaninowa - ALAT - GPT

Kreatynina

Aminotransferaza alaninowa - ALAT - GPT

Glukoza na czczo

Aminotransferaza alaninowa - ALAT - GPT

Glukoza na czczo

Lipidogram

Aminotransferaza alaninowa - ALAT - GPT

Glukoza na czczo

Aminotransferaza alaninowa - ALAT - GPT

Hormon tyreotropowy - TSH

Aminotransferaza alaninowa - ALAT - GPT

Kreatynina

Glukoza na czczo

PSA całkowite

Kreatynina

Lipidogram

Kreatynina

Hormon tyreotropowy - TSH

Aminotransferaza asparaginianowa - ASPAT - GOT

Lipidogram

Źródło: SALTUS Ubezpieczenia

 

Badania obrazowe, z jakich najczęściej korzystają osoby 40+

40-49 lat

50-59 lat

60+

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

USG transwaginalne miednicy mniejszej

USG jamy brzusznej

USG transwaginalne miednicy mniejszej

USG jamy brzusznej

EKG spoczynkowe

EKG spoczynkowe

USG piersi

EKG spoczynkowe

EKG spoczynkowe

EKG spoczynkowe

USG transwaginalne miednicy mniejszej

USG jamy brzusznej

USG jamy brzusznej

RM kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

USG tarczycy

ECHO serca

USG tarczycy

ECHO serca

USG tarczycy

ECHO serca

USG piersi

USG układu moczowego

USG jamy brzusznej

USG układu moczowego

EKG spoczynkowe

RTG klatki piersiowej AP

USG jamy brzusznej

USG stawu kolanowego

USG piersi

USG stawu kolanowego

Źródło: SALTUS Ubezpieczenia

 

Badania te są podstawą wykrywania wielu schorzeń charakterystycznych dla tych grup wiekowych, szczególnie badania USG, które mogą służyć w diagnostyce m.in. nowotworów. Warto jednak rozważyć uwzględnienie w pakiecie także bardziej specjalistycznych badań z obszaru tzw. diagnostyki ciężkiej. Z naszych obserwacji wynika, że zapotrzebowanie na nie gwałtownie rośnie w najstarszej grupie wiekowej. Osoby 60+ najczęściej wykonują tomograf głowy, jamy brzusznej oraz rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa – dodaje Xenia Kruszewska z SALTUS Ubezpieczenia.

 

Jakie badania można przeprowadzić w ramach medycyny pracy?

Jednym z pomysłów dotyczących sposobu wykonywania proponowanego pakietu badań jest uwzględnienie ich w medycynie pracy. Obecnie świadczenia medyczne przeprowadzane w jej ramach mają sprawdzać jedynie fizyczną zdolność pracowników do wykonywania obowiązków służbowych oraz zapobiegać i leczyć choroby zawodowe. Włączenie do niej badań kontrolnych, sprawdzających ogólny stan zdrowia i służących zapobieganiu najczęściej występującym w tych grupach wiekowych problemom, jest zatem dobrym pomysłem. Przyczyni się to też zapewne do wzrostu odsetka usług medycznych realizowanych w ramach medycyny pracy.

 

Na potrzebę rozszerzenia świadczeń obowiązkowych zapewnianych przez pracodawcę zwracają uwagę także ubezpieczyciele. Coraz częściej proponują uzupełnienie standardowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego o specjalistyczne programy profilaktyczne, mające zwalczyć najczęściej występujące wśród pracowników schorzenia. Nie tylko te wynikające z rodzaju wykonywanych obowiązków, ale również z wieku i płci. Przedsiębiorcy mogą za ich pośrednictwem zapewnić pracownikom m.in. dodatkową ochronę onkologiczną, kardiologiczną czy neurologiczną.

 

 

Źródło: SALTUS Ubezpieczenia

Brandscope
Autor

Brandscope

Publikacje tego autora